ติวสอบเข้าโรงเรียนชลบุรีสุขบท ชลบุรี เรียนพิเศษ

โรงเรียนชลบุรีสุขบท

ติวสอบเข้าโรงเรียนชลบุรีสุขบท ชลบุรี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 
 ประวัติ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
    โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดเขาบางทรายพระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภเมือง จังหวัดชลบุรี
ภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วย ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรีที่ถือได้ว่าอยู่ท่ามกลาง
อุทยานการศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยวิชาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
     ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกำเนิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง
กล่าวคือเริ่มมาจากเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายได้ให้การศึกษาแก่ศิษย์วัดโดยท่าน
เป็นผู้สอนเองเริ่มสอนครั้งแรกปีใดไม่ปรากฎหลักฐาน หลักฐานที่เหลืออยู่กล่าวว่า พ.ศ.2443
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทรงตรวจการศึกษาในมณฑลปราจีนบุรี ทรงรายงานการตรวจว่า
"มีโรงเรียนเปิดสอนอยู่แล้วในเขตเมืองชลบุรี คือโรงเรียนบรรพตพิทยาคารวัดเขา
มีพระชลโธปมคุณมุนีเป็นผู้อุปการะและพระใบฎีกาเสียงเป็นครู มีนักเรียน 60 คน"

นับเป็นการเริ่มต้นกำเนิดโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ซึ่งเป็นโรงเรียนแรก และโรงเรียนเดียวในจังหวัดชลบุรีในขณะนั้น
      พ.ศ.2488 โรงเรียนล้มเลิกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะขาดผู้นำ
เนื่องจาก พระชลโธปมคุณมุนี มรณภาพใน พ.ศ.2449

      พ.ศ.2450 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ สุขบท) เมื่องครั้งดำรงสมณศักดิ์
เป็นพระอมราภิรักขิต เจ้าคณะมณฑปปราจีนบุรีนำการศึกษาจากรุงเทพฯสู่ชลุรีตามบัญชาของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการขยายการศึกษาสู่หัวเมืองได้สร้าง
อาคารเรียนหลังแรกจากไม้ที่สร้างเมรุและศาลาที่ใช้ในการศพของพระชลโธปมคุณมุนี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "พุฒยาคม"
     เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อท่านเจ้าคุณพระชลโธปมคุณมุนี
(พุฒ ปุณณกเถระ) อาคารเรียนหลังนี้ชาวบ้านเรียกว่า "ตึกแดง"
(รื้อถอนไปแล้วเนื่องจากหมดสภาพการใช้งาน) เปิดสอนเฉพาะวิชาภาษาไทย
ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "พุทธยาคม"
    ในระยะนี้ชาวบ้านเริ่มเห็นความสำคัญของการศึกาาบ้างแล้ว มีการจัดการเรียนการสอนตามร่างแผนการศึกษา พ.ศ.2445
แยกการเรียนเป็น 2 สาย คือสายสามัญศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และสายวิสามัญศึกษา (การศึกษาเฉพาะทาง)
โรงเรียน "พุทธยาคม" จัดการเรียนการสอนชั้นมูลศึกาาและประถมศึกษา งบประมาณที่ได้จากราษฎรบริจาคและเก็บค่าเล่าเรียน
เทอมละ 1 บาท จึงนับว่า พ.ศ.2450 ชลบุรี "สุขบท" เป็นโรงเรียนที่เปิดเป็นทางการโดยสมบูรณ์ในชื่อว่า โรงเรียน "พุทธยาคม"
      พ.ศ.2492 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่ไม่เพียงพอ พระเขมสารโสภณ
เจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายองค์ที่ 4 เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระครูมนูญธรรมกร
(ธรรมนูญ สุวรรณมาลี) ได้รวบรวมทุนทรัพย์จากอุบาสก อุบาสิกาและคณะสงฆ์
จัดสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ใช้ชื่อว่า "มัธยมพิทยาคาร" และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็นทางการว่า โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ใน พ.ศ.2496 เป็นต้นมา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 
      ปัจจุบันโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,819 คน โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน โดยการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ ดร.รุ่งทิพย์  พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
      ซึ่งท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร พัฒนางานด้านคุณภาพวิชาการ ด้านอาคารสถานที่
และด้านอื่นๆ ให้มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนประจำจังหวัด
 
 
 อักษรย่อ : " ช.ส.บ. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Chonburi sukkhabot school
 สีประจำโรงเรียน : บานเย็น-ขาว
 ปรัชญา : คณสสฺ สามคฺคี สุขา (ความสามัคคีของคณะเป็นสุข)
 อัตลักษณ์ : โครงการเด่น เน้นคุณธรรม
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสุพรรณิการณ์
 
  
 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้