ติวสอบเข้าโรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ติวสอบเข้าโรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวน 4,013 คน ครูจำนวน 182 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 13 คน ครูอัตราจ้าง EP 8 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน (ข้อมูล 26 เมษายน 2553) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นทีททั้งหมด 36 ไร่ 2 งาน โรงเรียนสารคามพิทยาคมได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2449 ในสมัยก่อนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารวิทยาวิบูลย์” โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพธิ์ศรีธารามเป็นที่เรียน และในสมัยนั้นรับเฉพาะแต่นักเรียนชาย มีพระภิกษุเป็นครูสอน

พ.ศ. 2456 อำเภออุทัยสารคาม ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นจังหวัดมหาสารคาม และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนสารคามวิทยาคม” มีนายชื่น วานิชกะ(ขุนวานิชกศึกษากร) เป็นครูใหญ่คนแรก โดยสถาปนาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเป็นต้นมา ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาคม เป็น พิทยาคม ให้เหมาะสมกับสมัยนิยม
พ.ศ. 2461 ทางราชการเห็นว่า โรงเรียนมีนักเรียนมากสถานที่เรียนค่อนข้างจะคับแคบ จึงได้ดัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ริมหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ขณะนั้นเรียกว่าอำเภอตลาด)ให้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนสารคามพิทยาคม อย่างไรก็ตามเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงต้องมีการโยกย้ายสถานที่เรียนหลายครั้งเพื่อความสะดวกเหมาะสมและเป็นเอกเทศ กระทั่งวันที่ 1 เมษายน 2481 จึงเปิดอาคารเรียนแบบประชาธิปก (อาคาร 1 ปัจจุบัน) ภายหลังจากที่มีอาคารเรียนถาวรและเป็นเอกเทศแล้ว จึงได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆ
พ.ศ. 2511 ได้เข้าโครงการ ค.ม.ช. (โครงการโรงเรียนมัธยมชนบท)
พ.ศ. 2518 ได้เข้าโครงการ ค.ม.ภ.2 (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค) และใช้หลักสูตร ค.ม.ส. (โครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม)
พ.ศ. 2519 ได้เปิดทำการสอนโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่
พ.ศ. 2537 เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สคว.) เขตการศึกษา 10
พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2540 เข้าโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ม.1 และ ม.4
พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) ในระดับชั้น ม.1
พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พ.ศ. 2550 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2552 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2553 เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 2 ปีซ้อน
พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นครั้งที่สาม
 
 
 อักษรย่อ : " ส.ค. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Sarakhampittayakhom School
 คติพจน : กยิรา เจ กยิรา เถนํ (ทำสิ่งใดพึงทำเฉพาะสิ่งนั้นให้สำเร็จ)
 สีประจำโรงเรียน : เหลือง–น้ำเงิน
หมายถึง การทำตนให้เป็นคนสูงค่า มีความสุขุมเยือกเย็นและสุภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี
 อัตลักษณ์ : มารยาทดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย มีน้ำใจ รักสามัคคี
 เอกลักษณ์ :  มุ่งเน้นคุณธรรม วิชาการนำสมัย ใส่ใจชุมชน

  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม (Facebook)
@spkschoolofficial  · โรงเรียนมัธยม
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้