ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีพังงา พังงา ครูสอนพิเศษ

โรงเรียนสตรีพังงา

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีพังงา พังงา ครูสอนพิเศษ

 ประวัติโรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนสตรีพังงา  จัดตั้งโดยรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2494  เนื่องจากรัฐบาล  เห็นว่านักเรียนหญิงต้องเรียนรวมกับนักเรียนชายในโรงเรียนพังงา “ดีบุกพังงาวิทยายน” ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย
พ.ศ. 2496  ได้แยกนักเรียนหญิงออกมา เพื่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงขึ้น ซึ่งการแยกนักเรียนหญิงออกมาจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นั้น  ได้ซื้อที่ดินจากนายนาคินทร์  ณ  ถลาง   มีเนื้อที่  20  ไร่  3 งาน  10 ตารางวา  เพื่อสร้างโรงเรียน ได้เปิดสอนในชั้นมัธยมปีที่ 1-3  ทั้งนี้การบริหารโรงเรียนในตอนนั้น  ยังอยู่ในความดูแลของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

พ.ศ. 2499  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางสาวสุปราณี   เอี่ยมจิตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีพังงาคนแรก   และได้แยกขาดจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  มาบริหารจัดการเป็นเอกเทศ  โดยได้ทำการเปิดสอนครบทุกชั้น   ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 จนถึงปัจจุบัน  
พ.ศ. 2504     กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเปลี่ยนเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี ประถมศึกษาตอนปลาย 3 ปี  มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปีโรงเรียนสตรีพังงาได้ยุบเลิกชั้นมัธยมปีที่ 1 และ เปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมปีที่ 1 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
พ.ศ. 2505      ได้ยุบเลิกชั้นมัธยมปีที่ 2 และเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมปีที่ 2 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พ.ศ. 2506      ได้ยุบเลิกชั้นมัธยมปีที่ 3 และเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมปีที่ 3 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2524      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ล 1 หลัง
พ.ศ. 2525      ได้งบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุมขนาดใหญ่ 1 หลังและบ้านพักครู 1 หลัง
พ.ศ. 2527      ได้งบประมาณสร้างเขื่อนหน้าหอประชุมและสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร
พ.ศ .2533      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
พ.ศ. 2539      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
พ.ศ. 2545      เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
พ.ศ. 2552      เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2553      เป็นโรงเรียนพัฒนาสู่สถานศึกษามาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
พ.ศ. 2554      โรงเรียนสตรีพังงาได้การรับรองคุณภาพจากสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
พ.ศ. 2555      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง
พ.ศ. 2556      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 24 ห้อง
พ.ศ. 2557      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง และเป็นสถานศึกษาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2558      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง
พ.ศ. 2559      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 24 ห้อง
พ.ศ. 2560      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 23 ห้อง
พ.ศ. 2561       โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 25 ห้อง
พ.ศ. 2562      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 30 ห้อง
                      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
พ.ศ. 2563      โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 31 ห้อง

 

 ตราประจำโรงเรียน : มีรูปบันไดอยู่ในวงจักร
จักร    คือ เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวล
บันได คือ ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า

 อักษรย่อ : " ส.พ.ง. "

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Satreephangnga School

 สีประจำโรงเรียน : สีเขียวอ่อน-สีเขียวแก่
สีเขียวอ่อน     หมายถึง ความเจริญ
สีเขียวแก่       หมายถึง ความหนักแน่น

 ปรัชญาของโรงเรียน : ฉันโทจ วิริยํ จิตตํ วิมํสา จาตถ สาธิกา (ความพอใจ ความเพียร ความเอาใจฝักใฝ่ ความพินิจพิจารณา เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ)

 คำขวัญของโรงเรียน : เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล หมายถึง ไม้ยืนต้น ให้ร่มเงา และมีดอกสวยงาม กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ

 

โรงเรียนสตรีพังงา Satree Phangnga school (Facebook)
@satreepng  · โรงเรียนมัธยม

 

 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้