ติวเข้าโรงเรียนบุรีรีมย์พิทยาคม บุรีรีมย์ เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ติวเข้าโรงเรียนบุรีรีมย์พิทยาคม บุรีรีมย์  เรียนพิเศษที่บ้าน
 ประวัติโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 จัดสอนเพียงประถมปีที่ 4 ตัวโรงเรียนอยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์

พ.ศ. 2453 ย้ายจากวัดกลางไปเรียน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า ปัจจุบันเป็นสำนักงานอัยการ บุรีรัมย์ และได้ยุบชั้นประถมปีที่ 4
แล้วเปิดชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 แทน

พ.ศ. 2466 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น

พ.ศ. 2469 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น แต่ยุบเพราะนักเรียนน้อย

พ.ศ. 2474 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นใหม่ และสอนอยู่ต่อไป

พ.ศ. 2476 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น และขยายมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 2 ห้อง

พ.ศ. 2479 เปิดชั้นฝึกครูประกาศนียบัต รจังหวัดขึ้น

พ.ศ. 2480 ยุบชั้นประถมปีที่ 1 เพิ่มมัธยมปีที่ 4 อีก 1 ห้อง

พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรีย นสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์  “ศรีบุรีรัมย์” ขึ้นโดยแยกนักเรียนหญิงชั้น มัธยมปีที่ 1จำนวน 19 คนของโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไปเรียนและเจริญรุดหน้าในด้านปริมาณและคุณภาพจนเป็นที่เชื่อถือของชาวบุรีรัมย์

พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัต ิเงินงบประมาณ 20,000 บาท ให้โรงเรียนใหม่ จังหวัดจึงจัดที่ดินซึ่งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน โดยการบริจาคของเอกชนและที่ดิน ว่างเปล่า สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (อาคารเก่า) เข้าเรียนในภาคต้นปี 2484 มีพิธีเปิด และฉลองงานโรงเรียนในวันชาติที ่ 24 มิถุนายน 2484 และได้เริ่มปรับปรุงบริเวณปัจจุบันทำรั้วไม้เมื่อ 20 ตุลาคม 2490

พ.ศ. 2491 เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลขึ้นและยุบเมื่อ พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน “บุรีรัมย์วิทยาลัย”

พ.ศ. 2503 จัดชั้นเตรียมอุดมแผนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย ”

พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียน บุรีรัมย์วิทยาลัย กับโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

พ.ศ. 2518 ได้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ.2) เปลี่ยนเป็นใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสมโดยใช้ระบบวัดผลเป็นหน่วยกิต

พ.ศ. 2521 เริ่มสอน ม.1 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2524 เริ่มสอน ม.4 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2526 จัดชั้นเรียนแบบ 10 – 10 – 10, 12 – 12 – 12 รวม 66 ห้องเรียน

พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 11 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 80 ปี

พ.ศ. 2536 เริ่มสอนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (สพพ) เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  2 ปี

พ.ศ. 2537 จัดตั้งโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สคว) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 11

พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นของเขตการศึกษา 11 และได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องสมุดดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2540 เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สควค) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2546 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 100 ปี 
 
  
 ชื่อภาษาอังกฤษ : BURIRAMPITTHAYAKHOM SCHOOL 
 อักษรย่อ : " บ.พ. "
 คติพจน์ประจำโรงเรียน : นตถิ ปญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 คำขวัญของโรงเรียน : ซื่อสัตย์ พัฒนา สามัคคี มีวินัย
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ชมพู
น้ำเงิน หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็น
ชมพู หมายถึง การอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีผาสุก ปลูกสามัคคี
 
 
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้