ติวเข้าโรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ติวเข้าโรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส เรียนพิเศษที่บ้าน
 ประวัติโรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนนราสิกขาลัยเดิมชื่อว่า“ โรงเรียนสตรีนราธิวาส ” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2483 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นได้ สั่งการให้แยกนักเรียนสตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ของคุณคน และแยกนักเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 27 ออกจากเนชั่ของคุณคนตำแหน่งที่เคยนราธิวาส แต่เนื่องจาก ตำแหน่งที่เคยสตรีนราธิวาสยังไม่ได้รับงบประมาณหัวเรื่อง: การก่อสร้างอาคารเรียน ทางจังหวัดดังนั้นนราธิวาสจึงให้ใช้เรือนรับรองในห้างหุ้นส่วนจำกัดบริเวณบ้านพักคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อนต่อมาตำแหน่งที่เคยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง โดยสร้างในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ดินเอกชนเป็นบริจาคมี เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 95 วาติดตารางกับบริเวณบ้านพักคุณผู้ว่าได้ราชการเป็น จังหวัดนราธิวาส (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์การ ึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส) ย้ายไปและเรียน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดอาคารของตนเองในห้างหุ้นส่วนจำกัดการธนาคารวันที่ 17 พฤษภาคม 2484 โดยรับเฉพาะนักเรียนสตรีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในปีการศึกษา2507 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ. 4 - ม.ศ. 5) เป็นปีขึ้นแรก โดยในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวุฒิการนี้รับทั้งนักเรียนเป็นสตรีและนักเรียนเป็นตำแหน่งที่เคยคุณชายสตรีนราธิวาสจึงเป็น โรงเรียนแบบ“สหศึกษา” มาตั้งแต่นั้น แต่ยังใช้ชื่อเดิม ว่าโรงเรียนสตรีนราธิวาส ในปีการศึกษา 2518 โรงเรียนสตรีนราธิวาสมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ถึง 26 จึงทำให้ห้องเรียนเกิดปฐมวัย ห้องเรียนไม่พอเพียงและเปิดหัวเรื่อง: การเรียนหัวเรื่อง: การสอน 2 รอบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจนถึง ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนสตรีนราธิวาสได้รับโอนสถานที่และอาคารต่าง ๆ จากโรงเรียนนราธิวาสและได้รับงบประมาณ ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนราธิวาสเดิมและแยกนักเรียนสตรีส่วนหนึ่งไปเรียนยังที่แห่งใหม่่ อีกส่วนหนึ่งยังเรียนอยู่ที่เดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2522 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนนราสิกขาลัย” โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้นามโรงเรียนใหม่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2522 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงเรียนนราสิกขาลัยได้ย้ายนักเรียนจากสถานที่เดิมมาทั้งหมดโดยมาเรียนรวมกันยังสถานที่ใหม่ ในวันที่16 พฤษภาคม 2523 ณ เลขที่ 16 ถนนสุริยะประดิษฐ์ตำบลบางนาคอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามกับบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนมาเป็นโรงเรียนนรา สิกขาลัยจากอักษรย่อ “ส.นธ.” มาเป็น“น.ส.” มีผู้บริหารมาจำนวน 12 ของคุณคน ปัจจุบันคุณผู้บริหารตำแหน่งที่เคยคือที่คุณนายวอยารีหะยีมะเย็ง ปัจจุบันโรงเรียนนราสิกขาลัยมีจำนวนห้องเรียน54 ห้องเรียนมีอาคารเรียน 4 หลังหอประชุมใหญ่ 1 หลัง หอประชุมเพิ่มข้อมูลที่ 1 หลังอาคารห้องสมุด 1 หลังบ้านพักครู 11 หลังบ้านพักภารโรง 2 หลังห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนนราสิกขาลัยผ่านการประเมินให้ เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 ในห้างหุ้นส่วนจำกัดฝันตำแหน่งที่เคย ของสำนักงานคณะกรรมการหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับและคัดเลือกจากเนชั่กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาเป็นที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นความสามารถภาคภูมิใจของนักเรียนเป็น คณะครูเป็นคุณผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นขั้นพื้นฐานคุณศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปการ ต่อไป
 
 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Narasikkhalai school
 อักษรย่อ : “ น.ส. ”
 ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํโหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ
 คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น
 อัตลักษณ์ : มารยาทงาม
ไหว้งาม สลามสวย และมีสัมมาคารวะ
 เอกลักษณ์ : กิจกรรมเด่น
กิจกรรมกีฬา กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 
 
  
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้