ติวเข้าโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี เรียนพิเศษที่บ้าน

สตรีนนทบุรี

 ติวเข้าโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรีนนทบุรี
กำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับนักเรียนสตรีโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2475 เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำสุขาภิบาลนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า ส.น.บ. ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพิธีเปิดโรงเรียนในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2475 มีนางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครู 3 คน ห้องเรียน 4 ห้อง และนักเรียน 33 คน

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินและย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ 18 ไร่ 44 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 ในช่วงแรกได้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีวัดพลับพลา เนื่องจากได้รับที่ดินบางส่วนจากวัดพลับพลา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2507 และเปลี่ยนอักษรย่อโรงเรียนเป็น น.บ.

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นรูปพลับพลาซึ่งหมายถึงวัดพลับพลา (เนื่องจากที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนบางส่วนเคยเป็นที่ดินของวัดนี้) และรูปเมฆมีข้อความว่า "ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน" ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ดอกแก้วเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน และกำหนดให้วันที่ 9 มกราคมของทุกปีเป็น "วันรักโรงเรียน" ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงดีเด่นในด้านการกีฬาบาสเกตบอลและนาฏศิลป์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2525, 2541, 2548 และ 2555 และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2542, 2554 และ 2555

ปัจจุบันโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 19 หลัง จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนสตรีล้วน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีนักเรียน 2,583 คน
 
 
 ตราประจำโรงเรียน
เป็นพลับพลาซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือเมฆมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า ปญฺญา นรานํ รตนํ เบื้องล่างมีแพรแถบเขียนข้อความว่า โรงเรียนสตรีนนทบุรี
พลับพลา หมายถึง เป็นที่สถิตของเทพบุตร เทพธิดา โรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นโรงเรียนสตรีล้วน จึงต้องการที่จะปูกฝังให้นักเรียนเป็นกุลสตรี ที่เพียบพร้อม ด้วยคุณสมบัติแห่งความดีงามเหมือนกับเทพธิดาที่สถิตอยู่ ณ พลับพลา เมฆสีขาวบริสุทธิ์ หมายถึง นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่ดูแล อบรมให้เป็นกุลสตรี
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Satrinonthaburi School
 อักษรย่อ : " น.บ. "
 สีประจำโรงเรียน เขียนอ่อน-เขียวแก่
สีเขียวอ่อน หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญหาและความรู้
สีเขียวแก่ หมายถึง ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกแก้ว
ดอกแก้ว มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอม เปรี่ยมกับลูกสตรีนนทบุรี ซึ่งเป็นกุลสตรีมีความดี ความงาม มีชื่อเสียงเลื่องลือไกลและดอกแก้วมี 5 กลีบ
เปรียบดังคำขวัญที่บ่งบอกถึงคุณลักษระของลูกสตรีนนทบุรี คือ เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปรี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ
 ปณิธาน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเยาวสตรี
 ค่านิยม มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
 อัตลักษณ์ : กุลสตรี ดี เด่น

 
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้