ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เรียนพิเศษตัวต่อตัว

ตราโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เรียนพิเศษตัวต่อตัว 

 

 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 ที่ตั้ง เลขที่ 372 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   เนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
         ประวัติ เดิมนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เรียนรวมอยู่กับโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้นักเรียนหญิงเรียนแยกกับ
นักเรียนชาย จึงได้มีการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิขึ้น สมัยที่นายวงศ์ธวัชชัย พุกประยูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9,041 บาท และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2481 โดยหลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางญาณี (ชื้น) บุณยินทุ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 5 ห้องเรียน  จากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ปี  คือ  ปีพุทธศักราช 2526  ปีพุทธศักราช  2528  ในสมัยนางจรรยา  
เกษโพนทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และในปีพุทธศักราช  2540  ในสมัยนางทัศนีย์  บุษปวัต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร  Mini  English  Program (MEP)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1) 1  ห้องเรียน  และในปีการศึกษา  2550  เปิดทำการสอนหลักสูตร  Intensive  English  Program  (IEP)  3  ห้องเรียน (กลุ่มภาษา 1 ห้องเรียน  กลุ่มวิทยาศาสตร์  2  ห้องเรียน)
         ปัจจุบันโรงเรียนสตรีชัยภูมิเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.3)  เป็นนักเรียนหญิงล้วน  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6)  เป็นแบบสหศึกษา  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียน  72  ห้อง  เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  36  ห้อง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  36  ห้อง  (12-12-12/12-12-12)  และมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World  Class  Standard  School)  โดยมี นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 อังษรย่อ : " ส.ช. "

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Satrichaiyaphum

 สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง

 คติพจน์ : ปญญา จริยา สุทธิ สามคดี วุฑฒิสาธิกา (ปัญญา มารยาท สะอาด สามัคคี ยังความเจริญให้สำเร็จ)

 วิสัยทัศน์ : สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตัวเองได้ ตามมาตรฐานสากล

 อัตลักษณ์ : สะอาด  มารยาทงาม

 เอกลักษณ์ : ลูกสตรี  เป็นคนดีของสังคม

 

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ(Facebook)
@satrichaiyaphum  

  

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้