ติวสอบเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เรียนพิเศษ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ติวสอบเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี           มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) และโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร ปัจจุบันมี 72  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,873   คน ครู   145   คน ลูกจ้างประจำ  7  คน  ลูกจ้างชั่วคราว   44  คน 
 
 ตราโรงเรียน : เปรียบเสมือนชีวิตและการศึกษาที่จะต้องเป็นคู่กันไป โดยมีสายใยเชื่อมโยงไปสู่ศาสนาที่ให้คุณธรรมและจริยธรรมแก่ชีวิต
 อักษรย่อ : " ส.ร."
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Suratpittaya School
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-เหลือง
น้ำเงิน  หมายถึง  สีสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
เหลือง  หมายถึง สีสัญลักษณ์แทนพระพทธศาสนา
 คำขวัญ : ประพฤติดี  มีน้ำใจ  ใฝ่การเรียน  เพียรทำประโยชน์
 ปรัชญา : สุทธิ  ปัญญา  เมตตา  ขันติ 
-สุทธิ  หมายถึง การมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอก กฏเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของสังคม
-ปัญญา หมายถึง ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
-เมตตา  หมายถึง  การมอบความรักและความปราถนาดีให้ผู้อื่น มีความสุข
-ขันติ หมายถึง การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
 เอกลักษณ์ : ดูแลใกล้ชิด เป็นมิตรกับชุมชน พัฒนาผลการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล
 อัตลักษณ์:  รักศักดิ์ศรี  บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ
  
  
 Suratpittaya School
@suratpit  · ความสนใจ
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้