ติวสอบเข้าโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนพิเศษ

โรงเรียนสงวนหญิง

ติวสอบเข้าโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
 โรงเรียนสตรีสุพรรณบุรี (สงวนหญิง) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ โดยแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดกรรณสูตศึกษาลัย เดิมทีเดียวการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีจัดแบบสหศึกษาและมีโรงเรียนประจำจังหวัดเพียงแห่งเดียว ต่อมาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นสมควรจะได้แยกนักเรียนสตรีไว้ต่างหาก ไม่ปะปนกับนักเรียนชาย เพื่อเป็นการขยายการศึกษาแก่สตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้สร้างโดยสละทรัพย์ส่วนตัวบ้าง เรี่ยไรจากพ่อค้า คหบดี และประชาชนบ้าง การก่อสร้างเริ่มขึ้นที่วัดเจดีย์ยอดเหล็ก ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางเก่าใกล้ตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา ในปีแรกที่แยกมามีชั้นเรียนสูงสุดเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และยังเป็นโรงเรียนสหศึกษาอยู่ แต่มีนักเรียนชายเรียนร่วมตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เท่านั้น ในระดับชั้นมัธยมมีเฉพาะนักเรียนหญิงและได้ขยายชั้นทุกปีจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นับแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า ๘๐ ปี ปัจจุบันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนหญิงล้วน ยกเว้น นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Smart Class) เป็นสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งการเรียนการสอนได้แก่ ห้องเรียนปกติ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) และ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เป็นสหศึกษา
     ปัจจุบันโรงเรียนสงวนหญิง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นที่ตั้งของวัดโรงม้า (ร้าง) ในเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา เนื่องจากสถานที่ดั้งเดิมคับแคบ และอยู่ใกล้ตลาดไม่สามารถจะปรับปรุงขยายโรงเรียนได้ จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยมีการขยายชั้นเรียนสร้างอาคารเรียนเพิ่มเป็น ๑๑ อาคาร ทั้งนี้โรงเรียนสงวนหญิงเป็นโรงเรียนที่ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่งดงามร่มรื่นภายในโรงเรียน ตลอดจนความประพฤติความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
 
 ตราโรงเรียน : ประกอบด้วย 
-องค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก พร้อมรัศมี หมายถึง สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียน
-ชื่อย่อโรงเรียน 'ส.ญ.' อยู่ในโล่ หมายถึง คุณงามความดี
-คติพจน์ของโรงเรียน คือ สุวิชาโน ธมฺมํจเร สุจริตฺตํ ภวํโหติ
 อักษรย่อ : "ส.ญ."
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Sa-nguan ying school
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 คติพจน์ : สุวิชาโน ธมฺมํจเร สุจริตฺตํ ภวํโหติ (ผู้รู้ดีควรประพฤติธรรมให้สุจริต เป็นผู้เจริญ)
 ปรัชญา : สร้างคน สร้างสังคม เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน :  ดอกลดาวัลย์
 เอกลักษณ์ : มีความรู้  คู่คุณธรรม
 อัตลักษณ์: สุภาพ  เรียบร้อย
  
  
 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนมัธยม
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้